+381631718199 portal@pitajprofu.com

Skup će se održati 13.10.2023. u hotelu Moskva, Beograd, a početak skupa je u 14:00h.

Cilj skupa je upoznavanje sa najnovijim naučnim i stručnim saznanjima iz oblasti logopedije.

Na skupu će se obrađivati sledeće teme:

  • Preventivni pristupi u logopediji
  • Aktuelnosti u logopedskoj dijagnostici
  • Inovativna logopedska tehnologija
  • Savremeni modeli logopedskog tretmana

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi:

Primena inkluzivnog i demokratskog pristupa u vaspitanju i obrazovanju u cilju obezbeđivanja kvalitetnog obrazovanja za sve (individualizacija i diferencijacija, prevencija osipanja iz obrazovanja, pružanje dodatne obrazovne podrške učenicima iz osetljivih grupa uključujući i podršku prelasku učenika na sledeći nivo obrazovanja i vaspitanja, rad sa darovitim učenicima). Na skupu može učestvovati 200 prijavljenih učesnika, a kotizacija koju plaćaju iznosi 9.000 dinara. Za dodatne informacije stupite u kontakt sa organizatorima, kontakt podatke pogledajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/upcoming