+381631718199 portal@pitajprofu.com

U organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, u utorak, 26. decembra 2023. u 13 sati, u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Branislav Jeremić održaće predavanje „Radijaciona onkologija karcinoma pluća“.
U ciklusu predstavljanja nacitiranijih naučnika Univerziteta u Kragujevcu, Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizuje predavanje prof. dr Branislava Jeremića, saradnika Fakulteta medicinskih nauka i Istraživačko-razvojnog centra za bioinženjering, Kragujevac.

Radijaciona onkologija je klinička specijalnost posvećena terapiji pacijenata sa malignim tumorima (i retko, nemalignim oboljenjima) putem jonizujućih zračenja, samih ili u kombijaciji sa drugim terapijskim modalitetima, kao i izučavanju fizičke i biološke baze radioterapije i edukaciji u tom polju. Za razliku od nje, Radioterapija je terapijski pristup koji koristi jonizujuća zračenja. Nakon pronalaska x-zraka 1895. god. Radioterapija je prošla dug put od korišćenja ortovoltažnih aparata do savremenih linearnih akceleratora koji su u stanju da obezbede zračenje visokim dozama, precizno datih na tumor i uz zaštitu okolnih zdravih tkiva u blizini tumora. Napreci u kompjuterskoj tehnologiji u pogledu brzine, pohranjivanja podataka i dramatično smanjenje veličine samog kompjutera su omogućili brzu kalkulaciju kompleksnih algoritama u pogledu planiranja i sprovođenja radioterapija. To je dovelo do razvoja kompleksnih terapijskih mašina potpuno kontrolisanih i automatizovanih, kao i kreiranju i sprovođenju visoko kompleksnih radioterapijskih planova zračenja.

Pored tehnoloških napredaka u radioterapiji, radiobiologija je značajno doprinela našim saznanjima o efektima zračenja na živi organizam. I dok nam je prošli vek podario saznanja o dejstvu kiseonika, specifičnostima frakcionisanja doze zračenja i važnosti “4R” (reoksigenacija, redistribucija, repopulacija, reper), poslednjih par decenija donelo je dosta obećavajućih podataka iz oblasti molekularne radijacione onkologije.

Danas su u terapiji karcinoma pluća i upotrebi trodimenzionalna (3D) radioterapija, radioterapija modularanog intenziteta (IMRT), slikom-navođena radioterapija (IGRT) i adaptivna radioterapija (ART), a takodje je moguće sprovesti i 4D radioterapiju kada se uzme u obzir vremenski faktor i doda 3D radioterapiji. Metoda koja je u poslednje 2 decenije značajno poboljšala rezultate u ranim stadijumima nonmikrocelularnog karcinoma pluća je stereotaksiča radioterapija. Navedene metode se koriste kako u radikalnom tako i palijativnom tretmanu, bilo samostalno, bilo u kombijaciji sa, uglavnom, sistemskom terapijom (hemioterapija, targetirana terapija, imunoterapija).

Navedeni terapijski metodi i pristupi su kontinuirano ispitivani u mnogobrojnim kliničkim studijama. Njihovi rezultati, zajedno sa onima postojećih meta analiza (kombinovanje rezultata više studija) i sistematskih revizija literature, omogućuju nam da sprovedemo onkologiju baziranu na dokazima (evidence based oncology) kao najbolji mogući pristip koji je baziran na podacima najvišeg nivoa iz literature, uzimajući u obzir i personalnu ekspertizu onkologa, kao i želje pacijenta. Ovakav pristup nam omogućuje da kontinuirano pospešujemo naše rezultate u tretmanu karcinoma pluća, bolesti koja je globalno druga po incidenci, ali prva po mortalitetu, dok su u Srbiji oni prvi i po incidenci i po mortalitetu.

Informacije o prof. dr Branislavu Jeremiću pogledajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta http://www.medf.kg.ac.rs/