+381631718199 portal@pitajprofu.com

Skup će se održati 03.02.2024. sa početkom u 09:00h na Akademiji vaspitačko-medicinskih nauka u Ćupriji.

Ciljevi skupa:

  1. Osnaživanje praktičara za razumevanje i preispitivanje prakse razvijanja programa „Razigrano roditeljstvo“ kroz vlastita promišljanja i dijalog sa kolegama, porodicom,decom i partnerima iz lokalne zajednice,učesnicima u projektu.
  2. Osnaživanje praktičara za unapređivanje saradnje sa porodicom kroz razmenu iskustva sa primerima refleksije i samorefleksije (stečenih veština responzivnosti i razigranosti), koji su doprineli promeni kulture i struktire vrtića.

Teme skupa:

  1. Slika naše saradnje sa porodicom – preispitivanje prakse razvijanja programa „Razigrano roditeljstvo“ kroz vlastita promišljanja i zajedničko učenje sa kolegama, porodicom i decom
  2. Kreiranje podsticajnog okruženja u domu- podrška roditeljima za zajedničku igru sa detetom, čitanje i učešće u rutinama
  3. Podrška interakciji roditelja i deteta u vrtiću- iskustva promene prostora u vrtiću
  4. Porodični klub kao oblik saradnje sa porodicom
  5. Građenje intersektorske mreže u zajednici

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi: Razvijanje kulture zajednice učenja u predškolskoj ustanovi (struktura i kultura ustanove, refleksija, horizontalna razmena, samovrednovanje, deljeno liderstvo, saradnja sa porodicom i lokalnom sredinom u širem smislu).

Broj dana: 1
Planirani broj učesnik: 250
Kotizacija: 0 RSD

Vest preuzeta sa sajta https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php