+381631718199 portal@pitajprofu.com

Obaveštavamo vas da je poziv za prijavljivanje za realizaciju individualne mobilnosti u okviru Ključne akcije 131 Erazmus+ programa mobilnosti studenata i zaposlenih otvoren 15. januara 2024. godine.

Prijave se kao i do sada vrše isključivo preko onlajn platforme Univerziteta u Beogradu MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/).

U okviru Ključne akcije 131 (mobilnost u zemljama EU i Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Severnoj Makedoniji i Turskoj) i trenutno otvorenih poziva, studenti i zaposleni UB mogu da konkurišu za realizaciju sledećih tipova mobilnosti:

  • budžet iz 2023. godine svaka članica može iskoristiti do 31. jula 2025. godine, za realizaciju svih tipova mobilnosti.

Infomarcije o budžetima pojedinačno odobrenim za svaku članicu mogu se naći na platformi Mobion, u okviru korisničkog naloga ESPB koordinatora članice.

Dodatno, studenti i zaposleni se mogu prijaviti za realizaciju mobilnostu na partnerskim univerzitetima članicama Circle U. univerzitetske alijanse. Ove mobilnosti se takođe realizuju u okviru programa Erazmus+, za šta postoje posebno opredeljena sredstva u budžetu. Molimo Vas da studente obavestite i o ovoj mogućnosti, uz napomenu da se posebna pažnja obrati na zahteve u vezi sa poznavanjem i nivoom jezika nastave na određenim studijskim programima na partnerskim univerzitetim unutar Alijanse.

Rok za prijavu za individualne mobilnosti u okviru Ključne akcije 131 Erazmus+ programa ističe 17. marta 2024. godine u 23:59 časova, dok je Erazmus+ rok za dostavljanje objedinjene rang-liste prijavljenih kandidata 24. mart u 23:59. časova. Rang-liste se formiraju posebno za studente, odnosno zaposlene.

U okviru Ključne akcije 171 (mobilnost u zemljama van EU) može se konkurisati za realizaciju mobilnosti u okviru otvorenih poziva na MobiON platformi.

Napominjemo da mobilnosti neće moći da se realizuju dok se konkursi za prijavu ne zatvore, a ESPB koordinatori ne nominuju sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa. Pregled mobilnosti za koje su otvoreni pozivi za prijavu možete pronaći na sledećem linku: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls

Lista otvorenih poziva nije konačna, jer je objavljivanje poziva za prijavu za mobilnost uslovljeno potpisivanjem Inter-institucionalnog sporazuma sa inostranim partnerima. Shodno tome, lista partnera će biti redovno ažurirana, a samim tim i pozivi za prijavu za mobilnost u narednim rokovima.

Vest preuzeta sa sajta https://www.agrif.bg.ac.rs/