+381631718199 portal@pitajprofu.com

Pravo učešća na konkursu imaju studenti sa akreditovanih osnovnih studija fizike, master akademskih studija fizike (koji su prethodno završili osnovne akademske studije fizike) i studenti akreditovanih integrisanih master akademskih studija fizike u Republici Srbiji, koji su po prvi put upisani u odgovarajuću godinu studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, a koji su državljani Republike Srbije i kojima je prosek dohotka po članu domaćinstva manji od prosečne zarade u Republici Srbiji.

Кonkursnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu:

Srpska akademija nauka i umetnosti

Zadužbina Nikole Кonjevića i Ružice Gregorić Кonjević

Ulica Кneza Mihaila 35

11000 Beograd

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 01. 11. 2023. do 15. 11. 2023. Кonkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.

Više informacija pogledajte na linku.

Vest preuzeta sa sajta https://www.pmf.ni.ac.rs/