+381631718199 portal@pitajprofu.com

Skup će biti održan 26.10.2023. u 09:00h u Novom Sadu. Cilj skupa je upoznavanje učesnika sa temama i rezultatima aktuelnih naučnih istraživanja iz oblasti primenjene psihologije i srodnih disciplina. Izborom kompetentnih predavača iz zemlje i inostranstva omogućena je pokrivenost svih relevantnih oblasti psihologije, od rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama i centrima za socijalni rad do kliničkog i terapeutskog rada. Planirano je 300 učesnika, a kotizacija iznosi 7.500 dinara.

Teme skupa su raznovrsne i biće ostvarene kroz različite načine diseminacije znanja, a teme koje su u fokusu ovogodišnjeg skupa su: značaj i korisnost kros-kulturalnih istraživanja i kolaborativnih međunarodnih projekata u razumevanju individualnih razlika, pitanja identiteta u kontekstu sve popularnije virtuelne realnosti, promene i izazovi na radnom mestu u svetlu modernih praksi u oblasti ljudskih resursa, kao i moderni pristupi u oblasti mentalnog zdravlja kao odgovoru na dosadašnje problematične pristupe. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi je unapređivanje stručnih – predmetno metodičkih, pedagoških i psiholoških znanja zaposlenih u obrazovanju.

Vest preuzeta sa sajta https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/upcoming