+381631718199 portal@pitajprofu.com

P O Z I V
za učešće na seminaru pod nazivom

„Nasilni ekstremizam i mladi: od dezinformacije do radikalizacije“

koji će se održati na Zlatiboru od 17. do 19. aprila 2024.

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) sprovodi projekat “Nasilni ekstremizam i mladi: od dezinformacije do radikalizacije” koji se implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan.

Nakon sprovođenja istraživanja sa mladima u Srbiji, kao i sastanaka sa donosiocima odluka i predstavnicima nevladinog sektora, Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) od 17. do 19. aprila 2024. na Zlatiboru organizuje seminar sa mladima. Nakon pregleda prijava biće odabrano 20 učenika i studenata. Seminar ima za cilj osposobljavanje mladih za razumevanje i delovanje u opsegu tema kao što su bezbednost mladih, radikalizacija, (nasilni) ekstremizam, uticaj dezinformacija na ove pojave, ali i o metodama njihove prevencije. Razgovaraćemo i o percepciji mladih o Evropskoj uniji kao širem mirovnom i političkom projektu.

Program će obuhvatiti:

  • Predavanja i radionice posvećene razumevanju i prevenciji radikalizacije, ekstremizma, i borbe protiv dezinformacija.
  • Uvod u inicijative koje će mladi moći da predlože i razvijaju uz podršku projektnog tima.

Nakon završetka seminara, polaznici će imati mogućnost da nastave da sarađuju na projektu kroz inicijative u svojim zajednicama – projekat bi kroz male honorare podržao aktivnost poput pisanja rada o relevantnim temama, umetničke izložbe, tribine, udružene aktivnosti sa lokalnim organizacijama civilnog društva i slično, a koje su relevantne teme za projekat. Zainteresovani polaznici bi u tom procesu imali mentorsku podršku projektnog tima.

Ovaj seminar pruža odličnu priliku za mlade lidere da unaprede svoje veštine, prošire svoja znanja i povežu se s drugim mladima koji dele slične interese u oblasti suzbijanja radikalizacije i ekstremizma.

Ukoliko imate od 18 do 25 godina i učenici ste treće ili četvrte godine srednje škole ili osnovnih i master studije možete se prijaviti za učešće na seminaru putem sledećeg LINКA.

Rok za prijavljivanje je 05. april 2024.

Broj mesta je ograničen na 20 učesnika, a izbor će se vršiti prema kriterijumima koji uključuju interesovanje i poslate biografije.

Učešće na seminaru je besplatno, a svi troškovi smeštaja i prevoza biće obezbeđeni od strane organizatora.

Vest preuzeta sa sajta https://www.fpn.bg.ac.rs/