+381631718199 portal@pitajprofu.com

Seminar će se održati u Nišu, svečana sala Građevinsko – arhitektonskog fakulteta, 24.11.2023.

Кrajem 2019. donet je novi Pravilnik za građevinske konstrukcije u Srbiji kojim se uvodi primena Evrokodova u svim oblastima konstrukterstva. Nakon 18 meseci paralelne primene, stari pravilnici i standardi korišćeni za projektovanje građevinskih konstrukcija više nisu u upotrebi i od aprila 2022. obavezna je primena isključivo Evrokodova. Evrokodovi su konzistentan sistem evropskih standarda za konstrukcije koji donosi značajne novine i koji je praćen odgovarajućim standardima iz oblasti građevinskih materijala i izvođenja konstrukcija.

Prelazak na novu regulativu zahteva efikasno i kvalitetno obrazovanje i stručno usavršavanje svih učesnika u procesu građenja jednog objekta – od klijenata, preko investitora, projektanata, izvođača, menadžera, odgovornih lica u lokalnim samoupravama itd. Cilj ovog seminara je da pruži uvid u osnovne novine koje Evrokodovi za konstrukcije uvode u projektovanje građevinskih konstrukcija, odnosno da ukaže na najznačajnije razlike u odnosu na našu staru regulativu. Seminar je dakle namenjen širokom krugu zainteresovanih, a prvenstveno onim inženjerima koji do sada nisu primenjivali Evrokodove u praksi.

Seminarom su obuhvaćeni svi Evrokodovi za konstrukcije, osim Evrokoda 1 koji se odnosi na dejstva, odnosno opterećenja i Evrokoda 9 za aluminijumske konstrukcije koje nemaju veliku primenu u našoj zemlji. Predavanja drže ugledni univerzitetski nastavnici iz Beograda, Niša i Novog Sada.

Učesnici Seminara dobijaju prezentovan materijal u štampanom obliku, kao i sertifikat o učešću na Seminaru.

Кotizacija za učešće na Seminaru iznosi 6.000 din. Potrebno je poslati prijavu i uplatititi kotizaciju najkasnije do 10.11.2023. na:
DIMК Srbije, Кneza Miloša 9/1,11000 Beograd,
Dinarski račun: 150000000185475875
Sve informacije mogu se dobiti u DIMКS Кneza Miloša 9/1 Beograd
Tel: (0)11 32 30 357; ( 0) 11 32 42 589; 064 58 22 599
E-mail: office@dimk.rs; website: Building Materials and Structures | Casopis za istrazivanja u oblasti materijala i konstrukcija (dimk.rs)

Vest preuzeta sa sajta https://gaf.ni.ac.rs/index1.php