+381631718199 portal@pitajprofu.com

Poštovani prijatelji i kolege,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na 6. Međunarodnu naučnu konferenciju: Vežbanje i kvalitet života 2024: Globalni uticaj sportske nauke. Konferencija će se održati u prelepom gradu Novom Sadu, Srbija, od 11. do 13. aprila 2024. godine.

Novi Sad, Evropska prestonica kulture 2021. i Evropska prestonica mladih 2019, grad je kulture, nauke, inovacija, sporta i mladih. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja srdačno dočekuje istraživače iz različitih naučnih oblasti kako bi unapredili bolje razumevanje veze između fizičke aktivnosti i kvaliteta života. EQOL 2024 obuhvata bogat naučni program usmenih i posterskih prezentacija, kao i predavanja po pozivu na kojima će vodeći međunarodni stručnjaci prezentovati najnovija saznanja u svojoj oblasti.

Vežbanje i kvalitet života 2024: Globalni uticaj sportske nauke ima za cilj pružanje najnovijih naučnih i stručnih uvida, prezentaciju nedavnih otkrića i deljenje iskustava u oblasti vežbanja i zdravstvenih nauka, s posebnim naglaskom na važnosti doživotnog vežbanja i kvaliteta života, ističući biološke, medicinske i psihosocijalne faktore kvaliteta života. Konferencija obuhvata širok spektar tema:

 • Održivost
 • Menadžment
 • Medicina
 • Rehabilitacija
 • Zdravlje
 • Psihologija
 • Biomehanika
 • Fizičko vaspitanje
 • Motorička kontrola
 • Performanse
 • Vežbanje
 • Turizam

Vest preuzeta sa sajta https://www.fsfvns.rs/