+381631718199 portal@pitajprofu.com

Simpozijum se održava 12.04.2024. u 13:00h na Filozofskom falultetu u Novom Sadu. Cilj simpozijuma usmeren je na analizu trenutne situacije u vaspitno-obrazovnom sistemu, pozicije i uloge koju pedagozi imaju u okviru prevencije nasilja. Stručnjaci koji se bave ovom temom ponudiće konkretne smernice i alate za rad sa nastavnicima, roditeljima i decom u cilju prevencije nasilja u vaspitno-obrazovnom sistemu. Namera nam je da kroz razmenu iskustva teoretičara, istraživača i praktičara koji se bave ovom oblašću sagledamo mogućnosti za unapređivanje kompetencija, ličnih kapaciteta i jačanje profesionalnih veština stručnjaka u vaspitno-obrazovnom kontekstu.

Teme skupa:

  • Teorijski modeli i aktuelna istraživanja o prevenciji vršnjačkog nasilja
  • Standardi i procedure u obuci pedagoga prilikom sumnje na izloženost nasilju
  • Mogućnosti pedagoga u prevenciji nasilja kroz saradnju sa roditeljima
  • Perspektiva dece koja su preživela nasilje i model komunikacije sa njima
  • Značaj emocionalne pismenosti u prevenciji nasilja – aktivnosti, tehnike i vežbe za razvoj socio-emocionalnih veština kod dece

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi: Jačanje vaspitne uloge ustanove/škole u pravcu razvoja interkulturalnog obrazovanja, formiranja vrednosnih stavova neophodnih za život i rad u savremenom društvu
Planirani broj učesnika: 100
Kotizacija: 3000 RSD

Vest preuzeta sa sajta https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php