+381631718199 portal@pitajprofu.com

Skup počinje 29.02.2024. u 15:30h, traje četiri dana, a odršava se u Vrdniku, Fruška gora. Polaznici skupa će biti osnaženi u domenu najsavremenijih pristupa u nastavi engleskog jezika. Nastavnici engleskog jezika će diskutovati o pedagoškim inovacijama i nastavničkim kompetencijama u eri veštačke inteligencije. Iskustveno će naučiti da koriste asistivne tehnologije u vidu alata koji će doprineti razvoju jezičkih veština učenika i procesu diferencijacije nastave engleskog jezika. U okviru nastave koja je zasnovana na sadržaju, polaznici će razmatrati kako reverzno inženjerstvo i biomimikrija mogu doprineti motivisanju učenika da kreativno rešavaju probleme savremenog sveta na engleskom jeziku. Polaznici će se upoznati sa mogućnostima veštačke inteligencije u procesu pripreme, organizacije, planiranja i vrednovanja nastave engleskog jezika

Tema skupa:

  • Uvod u pedagoške inovacije i kompetencije nastavnika engleskog jezika u eri veštačke inteligencije
  • Kako integrisati asistivne tehnologije u nastavu engleskog jezika
  • Reverzno inženjerstvo i kreativno rešavanje problema u nastavi engleskog jezika
  • Asisitivna tehnologija kao alat za razvoj veštine pisanja
  • Virtuelne izložbe i primena alata ArtSteps u nastavi engleskogk jezika
  • Biomimikrija i nastava engleskog jezika – CLIL
  • Asisitivna tehnologija u procesu diferncijacije nastave engleskog jezika
  • Kako integrisati veštačku inteligenciju u nastavu engleskog jezika
  • Procenjivanje postignuća učenika u eri veštačke inteligencije
  • Projektna nastave engleskog jezika u eri veštačke inteligencije

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi: Unapređivanje digitalnih kompetencija i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa.

Broj dana: 4

Planirani broj učesnika: 30
Kotizacija: 0 RSD

Vest preuzeta sa sajta https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php