+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prvi konkursni rok:
Prijavljivanje kandidata je 17. i 18. oktobra 2023. godine, od 8 do13 časova. Prijemni ispit se ne polaže, upis primljenih kandidata će se obaviti 25. oktobra (8:00-13:00 časova) i 26. oktobra 2023. godine do 10 časova.

Pravo upisa na specijalističke akademske studije imaju kandidati koji su završili master akademske studije iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, master akademske studije psihologije, master akademske studije pedagogije, master akademske studije zdravstvene nege, master akademske studije medicinske rehabilitacije, obima najmanje 300 ESPB bodova ili istih studijskih programa osnovnih studija u trajanju od najmanje četiri godine i imaju najmanje dve godine radnog iskustva u oblasti stručnog rada sa decom.

Više informacija ćete pronaći na linku.

Vest preuzeta sa sajta https://www.mf.uns.ac.rs/index.php