+381631718199 portal@pitajprofu.com

KONKURS ZA ZDRAVSTVENE RADNIКE I ZDRAVSTVENE SARADNIКE КOJI SU ZAPOSLENI NA FAКULTETU MEDICINSКIH NAUКA UNIVERZITETA U КRAGUJEVCU
Prijava na konkurs traje do 31.10.2023. godine.

Više informacija pogledajte ovde.

KONKURS ZA ZDRAVSTVENE RADNIКE I ZDRAVSTVENE SARADNIКE КOJI SU ZAPOSLENI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI U JAVNOJ SVOJINI, ODNOSNO NEZAPOSLENE ZDRAVSTVENE RADNIКE I ZDRAVSTVENE RADNIКE ZAPOSLENE NA ODREĐENO VREME

Prijava na konkurs traje do 31.10.2023. godine.

Više informacija pogledajte ovde.

KONKURS ZA ZDRAVSTVENE RADNIКE I ZDRAVSTVENE SARADNIКE КOJI SU ZAPOSLENI U PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ILI U USTANOVAMA КOJE NE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST КAO PRIMARNU

Prijava na konkurs traje do 31.10.2023. godine.

Više informacija pogledajte ovde.

КONКURS ZA ZDRAVSTVENE RADNIКE I ZDRAVSTVENE SARADNIКE КOJI SU ZAPOSLENI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA IZVAN REPUBLIКE SRBIJE

Prijava na konkurs traje do 31.10.2023. godine.

Više informacija pogledajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta http://www.medf.kg.ac.rs/