+381631718199 portal@pitajprofu.com

priijavljivanje je moguće izvršiti od 11.10.2023. do 20.10.2023. u Službi za specijalizacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu , Hajduk Veljkova br 3, prizemlje, soba 5, od 9 do 12 časova.

Programe specijalizacije za koje se može konkurisati, uslove, dokumentaciju, način rangiranja pogledajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta https://www.mf.uns.ac.rs/index.php