+381631718199 portal@pitajprofu.com

Izložba doktoranada Akademije umetnosti u Novom Sadu se otvara u četvrtak, 21.12.2023. u 19.00h i otvorena je do 27.01.2024.

Projekat ,,Šta ima novo?” predstavlja petnaest umetnica i umetnika koji se izražavaju u medijima grafike, slikarstva, videa, skulpture ili rade na graničnim područjima između umetnosti i dizajna. Ujedinjeni su na doktorskim studijama Akademije umetnosti u Novom Sadu ali ne čine formalnu umetničku grupu. Po rečima iz recenzije projekta Ivone Fregl, istoričarke umetnosti, ,,ono što ih povezuje jeste aktuelizacija fenomena današnjice u mnogostrukim kontekstima (celebrity kult, odnos prema tradiciji, problematizacija položaja žena, novac kao savremeno božanstvo, odnos tržišta i umetnosti i autentična umetnička istraživanja)”. Кroz svoja dela ti stvaraoci predlažu matrice za razmišljanje, kritiku i nova estetska rešenja. Oni se uz poetičnost, humor i skepticizam identifikuju sa kartografima, naučnicima, sociolozima, istoričarima, zanatlijama, čak i maskotama u reklamnim kostimima, da bi proširili granice poznatog i ispitali civilizacijske apsurde i ekscese, tradiciju, mitove, sisteme vrednosti i emocije koje umetnost može izazvati. Projekat „Šta ima novo?“ podržalo je Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Vest preuzeta sa sajta https://akademija.uns.ac.rs/