+381631718199 portal@pitajprofu.com

Stalni seminar iz besedništva „Ciceron“ održaće se 27, 28, 29. februara i 05, 06. i 07. marta 2024. od 18 časova u Sali za sednice
Fakulteta. Prijava za seminar od 08.02.-23.02.2024.

Vest preuzeta sa sajta http://www.prafak.ni.ac.rs/