+381631718199 portal@pitajprofu.com

Univerzitet u Beogradu je za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2024/25. godinu. Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:
• Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;
• Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na postdiplomskom nivou (master program), započne od jeseni 2023. godine i u Japanu provede minimum godinu dana. Oblast istraživanja nije ograničena;
• Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;
• Kandidat mora po dolasku u Japan prisustvovati orijentacionom sastanku.

  • Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (“to some degree“) govori i čita japanski, ali nije obavezno.
    ITO fondacija ne daje finansijsku podršku za kurseve koji se delimično ili u celosti izvode na daljinu, izabrani kandidati moraju svoju stipendiju realizovati u Japanu. Napominjemo da će sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti organizovan razgovor kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.
    Prijavni formular i Predlog sadržaja aktivnosti u formi koju je odredila ITO fondacija, kao i detaljne informacije o samoj stipendiji i ostaloj neophodnoj dokumentaciji možete preuzeti ovde.
    Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 10. novembar 2023. godine. Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd. S obzirom na to da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da bude prevedena na engleski jezik od strane sudskog tumača.

Vest preuzeta sa sajta http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi-stipendije.php