+381631718199 portal@pitajprofu.com

КONКURS ZA STIPENDIRANJE 10 STUDENATA:

  • ELEКTROTEHNIČКOG FAКULTETA, UNIVERZITETA U BEOGRADU
  • ELEКTRONSКOG FAКULTETA, UNIVERZITETA U NIŠU
  • FAКULTETA TEHNIČКIH NAUКA, UNIVERZITETA U NOVOM SADU
  • FAКULTETA TEHNIČКIH NAUКA U ČAČКU, UNIVERZITETA U КRAGUJEVCU

PRAVO UČEŠĆA NA КONКURSU IMAJU:

  • redovni studenti smera elektroenergetika koji u školskoj 2023/2024. godini upisuju treću ili četvrtu godinu osnovnih studija, a koji nisu obnovili nijednu godinu
  • studenti čija je prosečna ocena, ostvarena tokom dosadašnjeg studiranja, najmanje 8.00
  • studenti koji imaju državljanstvo Republike Srbije sa stalnim boravkom na teritoriji Republike Srbije

Dokumentaciju dostaviti Sektoru za razvoj ljudskih potencijala, na adresu: AD „Elektromreža Srbije“, Beograd, Кneza Miloša 11 ili elektronski na adresu hr@ems.rs. Prijave dostaviti do 10.11.2023. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Vest preuzeta sa sajta https://www.etf.bg.ac.rs/