+381631718199 portal@pitajprofu.com

Ministarstvo spoljnih poslova Države Кuvajt obaveštava da je Centar za učenje jezika raspisao konkurs za dodelu stipendija studentima iz Republike Srbije u akademskoj 2024/2025. godini. Mogućnost da se prijave imaju svi zainteresovani kandidati koji su, u trenutku podnošenja prijave, starosti od 18 do 27 godina.

Stipendija omogućava studentima smeštaj u ustanovama koje su predviđene za grupni tip smeštaja, plaćenu školarinu i putne troškove. Кandidati čija je prijava prihvaćena moraju da budu na ustanovama tri dana pre početka nastave kako bi iskoristili sve navedene aspekte stipendije. U slučaju kašnjenja, kandidatima će smeštaj morati da osigura država koja ih šalje ili oni sami.

Za više informacija o propisanom konkursu možete da kontaktirate sa Ambasadom Države Кuvajt, slanjem imejla na adresu: embrskw@gmail.com i serbkonzkw@gmail.com.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 30.04.2024.

Vest preuzeta sa sajta https://obrazovanje.rs/