+381631718199 portal@pitajprofu.com

Ministarstvo prosvete, u saradnji sa Ambasadom Republike Azerbejdžan u Beogradu, obaveštava zainteresovane da je Ministarstvo nauke i obrazovanja Republike Azerbejdžan raspisalo konkurs za stipendije stranim državljanima za akademsku 2024/2025. godinu.

Stipendije su namenjene studentima svih akademskih nivoa (osnovne, master i doktorske studije), kao i za programe medicinskog obrazovanja i specijalizacije. Кandidatima kojima su odobrene stipendije isplaćivaće se određeni novčani iznos na mesečnom nivou i oslobođeni su plaćanja školarine i zdravstvenog osiguranja. Putne troškove snosi sam student ili država koja ga šalje.

Кandidati bi trebalo da ispunjavaju sledeće kriterijume:

1) Кandidati mogu da izaberu i prijave se na tri univerziteta u skladu sa svojim interesovanjima (lista dostupnih univerziteta).

2) Prosek ocena prethodnih stepena studija i stečenog obrazovanja ne sme da bude niži od 51% odgovarajućeg sistema vrednovanja.

3) Studenti treba da poznaju nastavni jezik na studijama koje izaberu (u slučaju da ne poznaju nastavni jezik na zadovoljavajućem nivou, kandidati su u obavezi da pohađaju pripremne kurseve koji su usmereni na razvoj jezičkih kompetencija). Studenti koji žele da studiraju na engleskom jeziku biće oslobođeni testova za dokazivanje poznavanja jezika ukoliko imaju dovoljan broj poena na nekom od međunarodnih ispita (IELTS, TOEFL).

4) Student treba da dostavi uverenja o dostignućima na lokalnom i međunarodnom nivou (ukoliko ih poseduje).

Prijavljivanje se vrši slanjem celokupne dokumentacije (uključujući i prijavni formular) na adresu: Ministarstvo prosvete, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, 6. sprat, krilo C, kancelarija 24, sa naznakom: Za konkurs „Stipendije Vlade Republike Azerbejdžan za akademsku 2024/2025. godinu”.

Rok za slanje dokumentacije je 10. april 2024. godine, a imejl-adresa icd@eatda.edu.az.

Vest preuzeta sa sajta https://obrazovanje.rs/