+381631718199 portal@pitajprofu.com

U okviru Erasmus+ programa mobilnosti, Univerzitet u Beogradu raspisuje konkurs za odlaznu mobilnost studenata svih nivoa studija za odlazak na stučne prakse – student mobility for traineeships.
Sve otvorene pozive možete naći na On-line platformi MobiOn https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls
Prijave se vrše isključivo preko onlajn platforme Univerziteta u Beogradu MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/), opcija: Outgoing student mobility for traineeship.

U okviru Кljučne akcije 131 (mobilnost u zemljama EU i Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Severnoj Makedoniji i Turskoj) studenti UB mogu da konkurišu za realizaciju mobilnosti u okviru programa stručne prakse na partnerskim institucijama u inostranstvu ili drugim organizacijama, kako je precizirano u otvorenom pozivu na platformi MobiON. Studenti svih nivoa studija, tokom istog nivoa studija, mogu da idu na praksu u trajanju od najmanje 2 a najviše 12 meseci. Napominjemo da okviru ovog poziva mobilnost studenata može biti realizovana zaključno sa 31. julom 2024. godine.
Rok za podnošenje prijava ističe 14. januara 2024. godine u 23:59 časova. Dodatne informacije o studentskim praksama, uslovima, stipendiji i relevantnoj konkursnoj dokumentaciji, kao i prijavni formular, dostupni su na sledećem
linku: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/outgoingmobility-types-and-eligibility
Studenti su u obavezi da nađu poslodavca/domaćina za obavljanje stručne prakse i da u direktnoj komunikaciji dogovre uslove i sadržaj prakse.

Dodatne informacije možete pročitati klikom na link.

Vest preuzeta sa sajta http://www.ekof.bg.ac.rs/