+381631718199 portal@pitajprofu.com

Pozivaju se zainteresovani studenti prve godine da se prijave za stručnu grupu iz Srpske pravne istorije, kojom će rukovoditi prof. dr Zoran Mirković, doc. dr Nina Kršljanin i doc. dr Dušan Rakitić. Stručna grupa će se držati sredom u 11:40h u slušaonici VIII – sudnici.

Za stručnu grupu mogu se prijaviti svi zainteresovani studenti, s tim što će za rad biti odabrano 30 najboljih kandidata. Kriterijumi će biti položeni ispiti i prosek ocena iz prvog semestra (naročito sa pravnoistorijskih predmeta), kao i eventualni seminarski radovi i druge dodatne aktivnosti (učešća na dodatnim kursevima, studentskim konferencijama, takmičenjima i slično). Prijave se šalju do ponedeljka, 19. februara 2024. na adresu nina.krsljanin@ius.bg.ac.rs, i moraju sadržati lične podatke, kratko motivaciono pismo (zašto se zainteresovani za rad stručne grupe), dokaz o ocenama iz prvog semestra (uverenje o položenim ispitima ili sken/fotografiju stranica indeksa), kao i dokaze o eventualnim dodatnim aktivnostima koje kandidat navodi. Odabrani kandidati biće obavešteni najkasnije 21. februara u jutarnjim časovima.

            Osnovna literatura za rad na stručnoj grupi biće udžbenik prof. dr Zorana Mirkovića „Srpska pravna istorija“, koji će studenti učiti na klasičan način. Uz to, koristiće se i dodatna literatura (izvorni tekstovi, naučni članci i odlomci knjiga), sa kojom će se raditi po principu ‘otvorene knjige’ – dakle, za razliku od udžbenika, studenti će moći direktno da je koriste prilikom izrade zadataka. Tekstovi iz dodatne literature biće dostupni studentima u elektronskoj formi preko Mudl platforme.

            Rad na stručnoj grupi će podrazumevati tri vrste aktivnosti:

  1. Studenti će na svakom času učestvovati u diskusijama i debatama na određene teme iz gradiva, čime će produbiti i problematizovati stečeno znanje.
  2. Studenti će na svakom času raditi i test ili zadatak u pisanoj formi koji će podrazumevati, kao što je već rečeno, slobodno korišćenje dodatne literature. Fokus, dakle, neće biti na prostoj reprodukciji informacija, već na analizi i tumačenju obrađenog gradiva. Studenti koji na određenom testu dobiju vrlo dobru ili odličnu ocenu (4 ili 5) biće oslobođeni tog dela gradiva za ispit. Na uvodnom času, 21. februara, neće se raditi test.
  3. Svaki student će tokom semestra, samostalno, a uz mentorsku pomoć nastavnika, napisati rad (seminarski, esej, članak ili prikaz knjige) na temu iz gradiva po svom izboru. Ovim se takođe mogu osloboditi dela gradiva za ispit, a najuspešniji tekstovi biće prosleđeni za objavljivanje u studentskom časopisu „Vesnik pravne istorije“.

            Pored ovoga, tokom semestra za članove stručne grupe biće organizovane fakultativne stručne posete institucijama relevantnim za proučavanje pravne istorije. Studenti koji budu učestvovali u radu stručne grupe imaće priliku da ispit iz Srpske pravne istorije polažu u predispitnom roku (obično do nedelju dana pre početka junskog roka – tačan datum biće određen naknadno), sa gore navedenim pogodnostima. Naravno, na ispitu će se uvažavati i sve ostale pogodnosti od predispitnih aktivnosti.

Vest preuzeta sa sajta https://ius.bg.ac.rs/