+381631718199 portal@pitajprofu.com

Konkursni rok za upis traje od 12.02. do 29.02. 2024. U okviru ovog konkursa upisaće se do 20 prijavljenih kandidata. Na stručnu specijalizaciju „Sanitacija i biosigurnost sa zaštitom životne sredine“ mogu da se upišu doktori veterinarske medicine, doktori medicine, diplomirani inženjeri poljoprivrede, master inženjeri poljoprivrede, strukovni sanitarno-ekološki inženjeri, strukovni master sanitarno-ekološki inženjeri, diplomirani biolozi, diplomirani ekolozi, master biolozi, master ekolozi, diplomirani inženjeri zaštite životne sredine. Rangiranje kandidata će se vršiti na osnovu prosečne ocene kandidata na prethodnim studijama kao i stepena prethodnog obrazovanja. Cena stručne specijalizacije „Sanitacija i biosigurnost, sa zaštitom životne sredine“ je 120.000 dinara, naknada za polaganje završne provere znanja je 30.000 dinara, dok se svaka provera znanja tokom stručne specijalizacije naplaćuje 500 dinara. Za strane državljane cena stručne specijalizacije je 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Vest preuzeta sa https://www.instagram.com/fvmbeograd/