+381631718199 portal@pitajprofu.com

Sekcija za Ishranu i veterinarsku dijetetiku organizuje šesti Stručn iskup pod nazivom “Ishrana životinja u funkciji unapređenja kvaliteta namirnica animalnog porekla“ u svečanoj Sali 1 Opštine Sremska Mitrovica (Svetog Dimitrija br .13, Sremska Mitrovica). Skup će se održati 08. februara 2024. godine.
Stručni skup je akreditovan i bodovan prema Pravilniku Veterinarske komore Srbije o stručnom usavršavanju veterinara.
Pozivamo Vas da svojim dolaskom i ličnim prisustvom doprinesete stručnosti, ugledu i kvalitetu rada Sekcije, a aktivnim učešćem prenesete deo sopstvenog iskustva kolegama, kao i farmerima uključenim u proces savremene stočarske proizvodnje.

Zainteresovane kompanije koje žele da se predstave ili da na drugi način podrže Stručni skup kao sponzori ili donatori, mogu prijaviti svoje učešće sekretaru Sekcije, dr Stamenu Raduloviću, do 30.01.2024. na tel: 060/3426844 ili na e-mail: stamen.radulovic@gmail.com

Vest preuzeta sa https://www.instagram.com/fvmbeograd/