+381631718199 portal@pitajprofu.com

U skladu sa Programom saradnje u pružanju podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama u obrazovnom procesu u akademskoj 2023/2024. godini, koji je poptpisan 15. novembra 2023. godine, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za izbor studenata za pohađanje Studentske stručne prakse u javnoj upravi u akademskoj 2023/24. godini.

Ove godine praksu mogu pohađati studenti akademskih i strukovnih studija prvog i drugog nivoa sledećih fakulteta:

  • Pravni fakultet – 38 mesta
  • Ekonomski fakultet – 16 mesta
  • Fakultet inženjerskih nauka – 9 mesta
  • Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo – 9 mesta
  • Prirodno-matematički fakultet – 4 mesta
  • Agronomski fakultet – 1 mesto
  • Fakultet tehničkih nauka – 3 mesta
  • Filološko-umetnički fakultet – 1 mesto

Stručna praksa se realizuje u toku akademske 2023/24. godine, u periodu od 04.03. do 01.07.2024. godine, a studenti polaznici stručne prakse pohađaju praksu u trajanju od najmanje 80 časova (četiri nedelje po četiri časa dnevno) u skladu sa studijskim programom za sticanje visokog obrazovanja. Studentima koji sa uspehom završe program izdaje se potvrda o obavljenoj stručnoj praksi, koju potpisuju mentor i supervizor i koja obezbeđuje određeni broj bodova, u skladu sa propisima.

Univerzitet u Kragujevcu u saradnji sa mentorom sprovodi proces selekcije i izbora studenata za pohađanje stručne prakse u skladu sa dostupnim brojem mesta, a na osnovu ostvarenog akademskog uspeha i broja položenih ispita. Za studente Pravnog fakulteta u Kragujevcu mentor stručne prakse je doc. dr Aleksandar Antić.

Vest preuzeta sa sajta http://www.jura.kg.ac.rs/