+381631718199 portal@pitajprofu.com

Cilj studija sastoji se u mogućnosti da se zainteresovanim polaznicima pruži sveobuhvatno znanje iz domena javnog nastupa i veštine pregovaranja. To će se ostvariti kroz prezentaciju tradicionalnih znanja koje baštini Retorika kao nauka, a pre svega, kroz njihovu praktičnu primenu u domenu javnog nastupa i veštine pregovaranja. Ujedno će biti reči o savladavanju treme, prevenciji i pripremi glasovno-govornog aparata, sticanju znanja o veštini argumentacije, elemenata diplomatskog ophođenja i protokola, ali i inovacijama koje se u oblastima javnog nastupa i veštine pregovaranja odvijaju i umnožavaju gotovo u realnom vremenu, poput onlajn javnih nastupa.

Predavači na studijama su, pored dr Miloša Stankovića, rukovodioca kursa i vanrednog profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i nastavnika na predmetu Retorika, i drugi univerzitetski profesori, advokati, sudije, tužioci, diplomate, glumci, novinari, menadžeri i marketinški stručnjaci. Nastava obuhva 36 časova interaktivnih predavanja, koja podrazumevaju da svaki polaznik na svakom času kroz odgovarajuću vežbu primeni na tom času stečeno znanje. Nakon časova nastave polaznici će polagati završni ispit kako bi stekli uverenje o uspešno završenom kursu iz oblasti Javnog nastupa i veštine pregovaranja.

Prijava na studije počinje 27. novembra 2023. i traje do 27.  januara 2024. Prijave se vrše elektronskim putem, popunjavanjem i dostavljanjem upisnice na sledeću adresu: dusko.colovic@ius.bg.ac.rs. Upisnicu na studije možete preuzeti OVDE.

Vest preuzeta sa sajta https://ius.bg.ac.rs/