+381631718199 portal@pitajprofu.com

Skup će se održati u Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu 20.10. 2023. u 10:00h. Cilj skupa je predstavljanje pedagoške, izvođačke i stvaralačke delatnosti Vere Milanković i isticanje značaja povezanosti izvođačkog i stvaralačkog iskustva sa pedagoškim radom. Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi je unapređivanje stručnih – predmetno metodičkih, pedagoških i psiholoških znanja zaposlenih u obrazovanju.

Teme skupa:

– Muzičko-scenska dela, obrade i aranžmani Vere Milanković

 – Naučna delatnost Vere Milanković

– Pedagoška promišljanja i doprinos Vere Milanković

Na sajtu saznajemo da je Vera Milanković srpska kompozitorka i pijanista. Redovni je profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Komponovala je vokalno-instrumentalna dela, orkestarska dela, muziku za pozorišne predstave. Preko dvadeset godina je sarađivala sa dečjim horom Kolibri kao pijanista i kompozitor. Njene najznačajnije kompozicije su Sonata za violinu, violončelo i gudače, svita Stratinščica, Koncert za klavir i orkestar, Dve pesme po Blejku, Končertino na srpske teme.

Vest preuzeta sa sajta https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/upcoming