+381631718199 portal@pitajprofu.com

Prijava kandidata vrši se preko online upitnika koji se nalazi na sajtu Filološko-umetničkog fakulteta. Uz popunjen prijavni obrazac/upitnik, dostaviti i dokaz o uplati kotizacije i potvrdu iz škole/fakulteta. Studenti FILUM-a koji ne plaćaju kotizaciju, u prijavni obrazac umesto uplatnice dostavljaju skeniran (fotografisan) prazan papir. Prijave na takmičenje i uplate kotizacije moraju
se izvršiti najkasnije do 20. novembra 2023. godine.

Za više informacija o takmičenju, kao i za informacije o naučnom skupu, poledajte link.

Vest preuzeta sa sajta http://filum.kg.ac.rs/index.php?lang=sr