+381631718199 portal@pitajprofu.com

Na takmičenje mogu da se prijave:
– Studenti i studentkinje osnovnih i master studija iz oblasti pravnih nauka na akreditovanim fakultetima
u Republici Srbiji
– Oni koji su diplomirali na osnovnim studijama ili master studijama prava u školskoj 2022/23 godini na
akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji

Prijava se podnosi u ime tima studenata koji mora da se sastoji od najmanje dve, a najviše tri osobe koje
ispunjavaju gore navedene uslove. Na prijavi je potrebno naznačiti i ime mentora tima. Mentor tima može biti
neko od nastavnika ili saradnika na jednom od akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, ili drugi stručnjak
iz ove oblasti.

Prijave i sva pitanja u vezi sa konkursom, možete dostaviti mejlom na adresu: poverenik@ravnopravnost.gov.rs

Rok za dostavljanje prijava je 22. oktobar 2023. godine. Pravni problem na osnovu kojeg će studenti sačinjavati pisane podneske biće dostavljen prijavljenim timovima 23. oktobra 2023. godine, po okončanju postupka prijavljivanja.

Vest preuzeta sa sajta http://www.flv.edu.rs/