+381631718199 portal@pitajprofu.com

Treća međunarodna UNIFood konferencija u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Beogradu – UNIFood2024 održaće se 28. i 29. juna 2024. godine

Cilj konferencije je da okupi naučnike, istraživače, nutricioniste, inženjere i proizvođače da razmene znanja i iskustva o najnovijim dostignućima u svim aspektima proučavanje hrane:  proizvodnja i prerada, održivosti, kvalitet i bezbednost, ishrana i zdravlje, hi-tech oprema, etika, inovacije i transfer znanja kroz 6 konferencijskih tema:

  • Food Production, Processing, Sustainability, Added-value Food
  • Food Quality and Safety
  • Food Nutrition and Health
  • Hi-Tech Agriculture and Food Production
  • Food Ethics
  • Education, Innovation and Transfer of Knowledge

Prvo obaveštenje i sve potrebne informacije možete naći na sledećem linku: http://unifood.rect.bg.ac.rs/index.php

Vest preuzeta sa sajta https://www.agrif.bg.ac.rs/