+381631718199 portal@pitajprofu.com

Nakon niza šokova usled prelaska na tržišnu ekonomiju, globalne finansijske krize, pandemije Covid-19 i destruktivnih efekata ratova u Ukrajini i Gazi, ekonomije Jugoistočne Evrope (JIE) i susednih zemalja EU, kao i drugih perifernih zemalja, suočavaju se sa sve većim pritiskom. U kontekstu slabe konvergencije ka evropskim nivoima, koji su glavni pokretači i prepreke rasta u ekonomijama JIE regiona, nedavno je EU pokrenula novi Plan rasta za Zapadni Balkan. Međutim, da li će to biti dovoljno da napravi razliku u izgledima za ekonomski rast? Postoje li dokazi da kandidatura ili članstvo u EU stvaraju stvaran doprinos ekonomskoj konvergenciji? U kojoj meri je vojni sukob uticao na ekonomije ovih regiona i kako će to, verovatno, uticati na izglede za konvergenciju u JIE, susednim zemljama EU i drugim perifernim zemljama? Istraživački dokazi o ovim pitanjima mogu se dobiti iz više analitičkih pravaca, uključujući istraživanje efekata različitih makroekonomskih politika na rast; različite oblike industrijske organizacije na efikasnost poslovanja; uticaj prepreka ulasku novih firmi na razvoj sektora malih i srednjih preduzeća; uloga industrijske politike; mogućnosti tehnološke inovacije i „skakanja“ proizvodnje zahvaljujući usvajanju novih digitalnih tehnologija, uključujući veštačku inteligenciju; nastali nedostatak veština i neslaganje veština; uloga finansijskih sistema i finansijalizacija u podršci ekonomskom rastu; uticaj zelenih politika u vođenju ekonomskog rasta; efekat institucija i „zauzimanja države“ u ometanju ekonomskog rasta u regionu; i uticaj ekonomskog rasta na tržišta rada i distribuciju prihoda. Ove i druge teme mogu se raspravljati na ovoj radionici.

  • Rok za podnošenje apstrakata: 16.02.2024.
  • Obaveštenje o prihvatanju: 23.02.2024.
  • Podnošenje radova: 23.04.2024.
  • Radionica: 25-26. 04.2024.

Više informacija pogledajte na linku.

Vest preuzeta sa sajta https://www.ekof.bg.ac.rs/