+381631718199 portal@pitajprofu.com

Simpozijum će se održati 28-29.11.2024. u Beogradu.

TEME SKUPA

 • Eksploatacija mineralnih sirovina (podzemna, površinska, podvodna, kombinovana, eksploatacija nafte i gasa)
 • Priprema mineralnih sirovina • Logistički rudnički procesi • Geologija (rudnička geologija, inženjerska i hidrogeologija,
  geotehnika, geofizika i dr.)
 • Zaštita životne i radne sredine • Zaštita rudnika i odlagališta od voda • Rekultivacija, revitalizacija i uređenje degradiranih
  površina
 • Ekonomika mineralno
  -sirovinskog kompleksa
 • Standardi, zakonska i normativna regulativa • Rizici i upravljanje rizicima • Obrazovanje rudarskih i geoloških stručnjaka • Rudarstvo i arheologija • Veštačka inteligencija – primena u rudarstvu i geologiji • Održivo rudarstvo

Apstrakt na srpskom i engleskom jeziku, obima do 400 reči, dostaviti najkasnije do 15. maja 2024. u elektronskoj formi na
imejl adresu rgd@ribeograd.ac.rs.

 • Rok za prijavu teme rada i dostavljanje sažetka – 15.05.2024.
 • Obaveštenje o prihvatanju teme rada (najkasnije) – 15.06.2024.
 • Rok za dostavu radova – 31.08.2024.
 • Drugo saopštenje sa programom simpozijuma – 31.10.2024.

U dinarskoj protivvrednosti kotizacija iznosi 200 evra, za studente doktorskih studija i pretplatnike Rudarskog glasnika 150
evra. Kotizacija obezbeđuje: knjigu radova i prateće materijale simpozijuma, koktel i svečanu večeru.

Više informaciija pogledajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta https://www.gaf.ni.ac.rs/