+381631718199 portal@pitajprofu.com

Tribina će se održati putem interneta, 06.02.2024. sa početkom u 18:30h.

Cilj skupa:
Podsticanje razvijanja znanja i stavova učesnika o uzrocima i posledicama stresa i izgaranja na radu i njihovo osnaživanje za prepoznavanje izvora stresa i preduzimanje mera, postupaka i tehnika za suzbijanje, prevenciju i zaštitu na radu.

Teme skupa:

  1. Psihologija stresa na radu
  2. Uzročnici stresa na radnom mestu
  3. Prepoznavanje i posledice profesionalnog izgaranja
  4. Vidovi prevencija i prevazilaženja stresa iz ugla institucionalnog konteksta

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi: Unapređivanje stručnih – predmetno metodičkih, pedagoških i psiholoških znanja zaposlenih u obrazovanju.

Broj dana: 1
Planirani broj učesnik: 2000
Kotizacija: 800 RSD

Vest preuzeta sa sajta https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php