+381631718199 portal@pitajprofu.com

Tribina se održava 30.01.2024. sa početkoom u 17:00h, a mesto događaja je Beograd, LOGISCOOL prostor, ul. 27. marta 39 – Trg Raše Popova

Cilj skupa:
Osnaživanje digitalnih kompetencija učitelja i nastavnika značajnih za realizaciju kvalitetnih i interaktivnih časova nastavnog predmeta Digitalni svet sa učenicima mlađih razreda i časova nastavnog predmeta Informatika i računarstvo sa učenicima starijih razreda.

Teme skupa:

  • Logiscool digitalne veštine i logičko razmišljanje: podudarnost sa nastavnim predmetima Digitalni svet i Informatika i računarstvo
  • Veštačka inteligencija: kako je predajemo i zašto; kreativno kodiranja i veštačka inteligencija
  • Logički način razmišljanja kroz blokovsko programiranje u vizuelnom okruženju: programski jezik Python
  • Robotika na razigran i interaktivan način: pravljenje i programiranje LEGO robota
  • Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi: Unapređivanje digitalnih kompetencija i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa.

Broj dana: 1
Planirani broj učesnika: 250
Kotizacija: 0 RSD

Vesst preuzeta sa sajta https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php