+381631718199 portal@pitajprofu.com

Tribina će se održati 29.01.2024. sa početkom u 11:00h u MS Teams-u.

Cilj skupa:
Unapređivanje kompetencija zaposlenih u oblasti obrazovanja za demokratiju, ljudskih prava, antidiskriminaciju i participacije mladih.

Tema skupa:
Participacija mladih i učenika u školi, razvoj i zaštita ljudskih prava, antidiskriminacija.

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi: Jačanje vaspitne uloge ustanove/škole u pravcu razvoja interkulturalnog obrazovanja, formiranja vrednosnih stavova neophodnih za život i rad u savremenom društvu

Broj dana: 1
Planirani broj učesnik: 25
Kotizacija: 0 RSD

Vest preuzeta sa sajta https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php