+381631718199 portal@pitajprofu.com

Tribina se održava 31.01.2024. sa početkom u 17:30h, mesto događaja je OŠ „Sava Šumanović“, Dobanovački put 107, Beograd.

Cilj skupa:
Razvoj veština i širenje kapaciteta zaposlenih u obrazovanju u cilju prevazilaženja stresnih situacija u radu sa decom

Teme skupa:

  • Šta je kultura konflikta?
  • Primeri iz prakse
  • Poštovanje kao deo kulture konflikta – primena u praksi
  • Autoritet zaposlenih u obrazovanju danas

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi: Unapređivanje stručnih – predmetno metodičkih, pedagoških i psiholoških znanja zaposlenih u obrazovanju.

Broj dana: 1
Planirani broj učesnik: 100
Kotizacija: 1200 RSD

Vest preuzeta sa sajta https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php