+381631718199 portal@pitajprofu.com

UPISNA DOKUMENTACIJA I TERMINI

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine. Rang lista primljenih kandidata sastavlja se na osnovu uspjeha iz srednje škole i rezultata testa provjere opštih znanja i testa specifičnih znanja.

JUNSKI UPISNI ROK

Predaja dokumentacije: od 03. 06. do 05. 07. 2024.
Datum prijemnog ispita: 06. 07. 2024.
Rezultati prijemnog ispita: 08. 07. 2024.
Upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 8. do 13. 07. 2024.

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

Predaja dokumentacije: od 19. 08. do 13. 09. 2024.
Datum prijemnog ispita: 14. 09. 2024.
Rezultati prijemnog ispita: 16. 09. 2024.
Upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 16. do 21. 09. 2024.

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentskoj službi Univerziteta originalne primjerke ili overene fotokopije sljedećih dokumenata:

  • Svjedočanstva za sve razrede prethodno završene škole;
  • Diploma o stečenom srednjem obrazovanju;
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita;
  • Prijavni list, koji se dobija u Studentskoj službi.
  • Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš.

UPIS

Kandidat koji stekne pravo na upis podnosi:

Svjedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole, orginalna dokumenta;
Diploma o stečenom srednjem obrazovanju, orginalan dokument;
Izvod iz matične knjige rođenih, orginalan dokument;
Dvije fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
Dokaz o uplati troškova upisa;
Dokaz o uplati prve rate troškova školarine ili cjelokupnog iznosa.
Više informacija na:

Univerzitet u Novom Pazaru
Ul. Dimitrija Tucovića bb
36300 Novi Pazar

Tel.: +381 20 316-634

E-pošta: rektorat@uninp.edu.rs

Facebook: https://www.facebook.com/uninp

Instagram: https://www.instagram.com/uni_np

Youtube: https://www.youtube.com/UniverzitetuNovomPazaru

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/univerzitet-u-novom-pazaru

Tiktok: https://www.tiktok.com/uninp_studentski

Vest preuzeta sa sajta https://uninp.edu.rs/