+381631718199 portal@pitajprofu.com

Upis II i III godine i obnova godine obaviće se od 19.10.2023. do 03.11.2023. od 9 do 12 časova.

Za upis je potrebno:

  • Dva obrasca ŠV-20 – čitko popunjena
  • Dokaz o uplati I rate školarine za samofinansirajuće studente u iznosu od 40.000,00 din. na račun Fakulteta
  • Dokaz o uplati troškova upisa za sve studente u iznosu od 3.600,00 din. na račun Fakulteta
  • Dokaz o uplati naknade za osiguranje studenata (obavezno za sve studente):
    • troškovi osiguranja – 400,00 din. (žiro račun WIENER STADTISCHE 340-34018-17, poziv na broj 100360945)
  • Dokaz o uplati naknade za potporni fond studenata (obavezno za sve studente), u iznosu od 500,00 din. na račun (žiro račun 840-875666-84, poziv na br. 97 88 02246-200)

Žiro račun fakulteta pogledajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta http://www.ftn.kg.ac.rs/