+381631718199 portal@pitajprofu.com

Upis na specijalizacije će se odobravati iz oblasti, odnosno delatnosti za koju je zdravstvena ustanova (privatna praksa) registrovana kod nadležnog organa. Na raspisanom Konkursu ravnopravno učestvuju i kandidati kojima upis odobri Farmaceutski fakultet kao i kandidati kojima je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izdalo rešenje o davanju saglasnosti za upis na specijalizacije ili uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.
Svi kandidati koji ispunjavaju uslove za prijavu na konkurs za upis na specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika na Univerzitetu u Beogradu – Farmaceutskom fakultetu mogu podneti potrebnu dokumentaciju Odseku za nastavu i studentska pitanja, radnim danima, u periodu od 2.10.2023. do 20.10.2023. godine, od 9 do 14 časova. Upis će se obaviti 27.10.2023. godine od 09 do 15 časova, Odsek za nastavu i studentska pitanja. Dodatne informacije možete pronaći klikom na link


Vest preuzeta sa sajta http://www.pharmacy.bg.ac.rs/