+381631718199 portal@pitajprofu.com

Upis primljenih kandidata na MASTER AКADEMSКE STUDIJE obaviće se 27.10.2023. u kancelariji broj 1 i 28.10. 2023. u kancelariji broj 10 od 10 do 12 časova.

Detaljne informacije o upisu, školarini i rasporedu upisa pogledajte u prilogu vesti na sajtu.

Vest preuzeta sa sajta https://www.f.bg.ac.rs/