+381631718199 portal@pitajprofu.com

Studenti doktorskih studija koji su na budžetu upisuju se u višu godinu studija od 09. do 20. oktobra 2023. godine. Ove školske godine, samofinansirajući studenti će moći da pređu na budžetsko studiranje ukoliko su u prethodnoj školskoj godini ispunili sve uslove predviđene nastavnim planom. Kvota za budžet je ograničena, te će se formirati rang-lista. Molbu za prelazak na budžet treba dostaviti Mirjani Vasiljev (Studentski trg 12, soba 651) od 16. do 18. oktobra 2023. godine. Upis kandidata kojima molbe budu odobrene obaviće se 25. oktobra 2023. godine. Upis samofinansirajućih studenata predviđen je od 8. do 17. novembra 2023. godine. Upis će se obavljati predviđenim danima od 11-13 časova.
Dokumenta potrebna za upis u više godinu doktorskih studija:
• Indeks, popunjen obrazac ŠV-20 i popunjen elektronski obrazac ŠV-20
• Formular prijava upisa na višu godinu doktorskih studija
• Dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa u iznosu od 900 dinara za studente na budžetu i 2.400 dinara za samofinansirajuće studente, uplaćenih na žiro račun Fizičkog fakulteta.
• Za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine na žiro račun Fizičkog fakulteta.
Kalendar upisa može biti naknadno promenjen u skladu sa okolnostima.

Vest preuzeta sa sajta http://www.ff.bg.ac.rs/index.html