+381631718199 portal@pitajprofu.com

Da bi se pristupilo upisu u šk.2023/24. mora se imati popunjen elektronski ŠV 20 obrazac na korisničkom nalogu u estudent aplikaciji (ukoliko nema promena na prethodno unetim podacima, samo potvrditi).

  1. Upis studenata – generacija prvoupisana šk. 2020/2021.godine, 06.11.2023. od 10.00 do 11.00 časova
  2. Upis studenata – generacija prvoupisana šk. 2019/2020.godine, 06.11.2023. od 11.00 do 12.00 časova
  3. Upis studenata – generacija prvoupisana šk. 2018/2019.godine, 06.11.2023. od 12.00 do 13.00 časova
  4. Upis studenata – generacija prvoupisana šk. 2017/2018.godine i ranije (ako su imali status mirovanja ), sa odlukom o produžetku roka za završetak studija u trostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa, 07.11.2023. od 10.00 do 11.00 časova
  5. Upis studenata – generacija prvoupisana šk. 2016/2017.godine, 07.11.2023. od 11.00 do 12.00 časova
  6. Upis studenata – generacija prvoupisana šk. 2015/2016.godine, 07.11.2023. od 12.00 do 13.00 časova

Više informacija pročitajte ovde.

Vest preuzeta sa sajta http://www.dif.bg.ac.rs/