+381631718199 portal@pitajprofu.com

Susreti će se održati 03.02.2024. sa početkom u 09:00h, a mesto događaja je PU“Dečji dani“ Beograd.

Ciljevi skupa:

  • Jačanje kompetencija učesnika skupa, kao refleksivnih praktičara u podržavanju igre kao ključne podrške učenju,razvoju dobrobiti dece.
  • Unapređivanje profesionalnih kompetencija učesnika kroz kritičko preispitivanje i razvijanje refleksivne prakse kao uslov za kvalitetne promene.

Teme skupa:

  • Zajednička igra sa vršnjacima (ili drugom decom) i odraslima
  • Kako medicinska sestra vaspitač podržava dečju igru (ili podrška medicinske sestre vaspitača dečjoj igri)
  • Igra kao deo razvijanja realnog programa
  • Dečja igra kao mogućnost za razvijanje odnosa deteta
  • Dečja igra u različitim prostorima i sa različitim materijalima
  • Igra i istraživanje
  • Dečja igra kao (ključna) podrška učenju i razvoju dece

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi: Jačanje kompetencija zaposlenih u predškolskoj ustanovi za primenu programske koncepcije „Godine uzleta”.

Broj dana: 1
Planirani broj učesnika: 200
Kotizacija: 1800.00 RSD

Vest preuzeta sa sajta https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php