+381631718199 portal@pitajprofu.com

Planirano je da ova, više nego aktuelna tema, bude obrađena u okviru stručnog skupa koji će biti održan na dve lokacije. Skup u Nišu će se održati 10.10.2023. u Domu učenika srednjih škola u Nišu, sa početkom u 14:00h. Skup u Subotici će se održati 13.10.2023. s početkom u 12:00h u OŠ “Ivan Goran Kovačić” u Subotici. Prisustvo je moguće do popunjavanja slobodnih mesta. Cilj skupa je razvijanje znanja i veština polaznika za rano prepoznavanje pojave nasilnog ponašanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i preduzimanje preventivnih i interventnih mera. Kotizacija je 3.300 dinara, a planirano je 2.500 učesnika.

Teme skupa su:

1. Karakteristike vršnjačkog nasilja, uzroci i posledice;

2. Vrste i nivoi nasilja u obrazovno vaspitnoj ustanovi;

3. Pedagoške situacije – Procena nivoa nasilja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja;

4. Uloga nastavnika/vaspitača i ustanove u borbi protiv vršnjačkog nasilja i preduzimanju interventnih mera;

5. Izazovne situacije u pedagoškoj praksi i kako ih rešiti/reagovati;

6. Principi i postupci alternativnih tehnika za rešavanje konfliktnih situacija u ustanovama obrazovanja i vaspitanja (medijacija, restitucija). 

Vest preuzeta sa sajta https://zuov.gov.rs/