+381631718199 portal@pitajprofu.com

Skup će se održati  27.10.2023. na adresi: Visokog Stevana 2, Beograd, početak skupa je u 10:00h. Cilj skupa je upoznavanje sa najnovijim naučnim saznanjima i njihovoj praktičnoj primeni u oblasti Specijalne edukacije i rehabilitacije i srodnim oblastima. Kako se nauka, tehnologija i njihova primena intenzivno razvijaju, ovaj, sada već tradicionalni 12. međunarodni naučni skup, namenjen je bržem protoku informacija, razmeni teorijskih i praktičnih znanja naučnika i praktičara iz zemlje i inostranstva. Stečena znanja će omogućiti učesnicima skupa da unaprede svoj rad u prevenciji, odabiru i primeni tretmana, terapije, intervencija i metoda u radu sa decom i odraslim osobama sa smetnjama u razvoju u oblasti zdravstvene, socijalne zaštite i obrazovanju.

Opšta tema skupa: Specijalna edukacija i rehabilitacija: nauka i praksa.

Podteme skupa:

• Vaspitanje i obrazovanje

• Rehabilitacija dece i odraslih

• Socijalna zaštita

• Zdravstvena zaštita

• Zapošljavanje i rad

• Državno reagovanje na prestupništvo

• Ostale teme od značaja za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se skup odnosi tiče se primene inkluzivnog i demokratskog pristupa u vaspitanju i obrazovanju u cilju obezbeđivanja kvalitetnog obrazovanja za sve (individualizacija i diferencijacija, prevencija osipanja iz obrazovanja, pružanje dodatne obrazovne podrške učenicima iz osetljivih grupa uključujući i podršku prelasku učenika na sledeći nivo obrazovanja i vaspitanja, rad sa darovitim učenicima).

Vest preuzeta sa sajta https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/upcoming