+381631718199 portal@pitajprofu.com

Pravni fakultet u Кragujevcu pristupio je pripremama XX Majskog savetovanja koje će se održati od 31. maja do 01. juna 2024. na Pravnom fakultetu u Кragujevcu. Savetovanje će biti održano pod nazivom „IZAZOVI I OTVORENA PITANJA USLUŽNOG PRAVA“.

U okviru osnovne teme Savetovanja slobodni ste da izaberete temu Vašeg referata. Molimo Vas da referat dostavite najkasnije do 05. aprila 2024. godine, kako bismo ga objavili u Zborniku.

Prilikom pisanja referata poželjno je da se pridržavate sledećih tehničkih karakteristika:

  • font – Times New Roman (ćirilica);
  • veličina slova – 12;
  • fusnote – 10;
  • rezime i ključne reči na srpskom i engleskom jeziku
  • spisak korišćene literature.

Molimo Vas da referate dostavljate bez slika i tabela. Referat možete poslati na e-mail: suzana@jura.kg.ac.rs. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 034/ 306 – 504 (Suzana).

Vest preuzeta sa sajta http://www.jura.kg.ac.rs/