+381631718199 portal@pitajprofu.com


Prijavljivanje je moguće u tri kategorije:

  • Zadata tema
    • Ex duobus mali, minimi elegi (Ciceron, De ofciis) «Od dva zla izaberi manje»
    • An nescis, mi li, quantilla prudentia mundus regatur? «Zar ne znaš, sine, sa koliko malo mudrosti se upravlja
      svetom?»
  • Slobodna tema
  • Improvizacija

Rok za prijavu je 05.12.2023. u 12 časova. Prijave se mogu izvršiti u Sekretarijatu Pravnog fakulteta, kod gospođe
Dragane Rajović. Mole se studenti da prilikom prijave ostave ime, prezime, mejl adresu, broj telefona i da naznače koju godinu
studija pohađaju. Prvi sastanak je 05.12.2023. u 19 časova u Forvm Romanvm.

Vest preuzeta sa sajta https://ius.bg.ac.rs/