+381631718199 portal@pitajprofu.com

INSTITUT ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU BEOGRAD upućuje P O Z I V studentima master i doktorskih, kao i završne godine, apsolventima i diplomcima osnovnih studija fakulteta društvenih nauka za pohađanje tradicionalne Zimske škole međunarodnih odnosa pod nazivom „Savremeni regionalni i globalni sukobi i saradnja“ koja će se održati u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Makedonska 25, Beograd, u periodu od 27. februara do 27. marta 2024. godine.

Zimska škola obuhvatiće predavanja i simulacije, koje će držati istraživači zaposleni u Institutu i gosti, o trenutno najznačajnijim međunarodnim sukobima i oblicima saradnje država. Osnovni cilj je da polaznici steknu dodatna znanja, uz ona koja stiču na svojim fakultetima, o aktuelnom osetljivom trenutku u međunarodnim odnosima iz ugla predavača koji dubinski naučno istražuju njihove različite aspekte. Poseban segment Zimske škole činiće „Ostin Pi nedelja“ – set predavanja koje će održati partneri našeg Instituta sa Državnog univerziteta „Ostin Pi“ iz Klarksvila (Tenesi, SAD), od 04. do 08. marta 2024. godine.

Sve aktivnosti Zimske škole održavaće se u Institutu u prepodnevnim terminima, te se od kandidata očekuje da pre prijavljivanja uzmu u obzir mogu li da usklade praćenje programa Škole sa svojim obavezama. Program Zimske škole obuhvata i prisustvo polaznika grupnim oblicima rada koje Institut bude organizovao u periodu njenog održavanja. Program se održava uživo, u Velikoj sali Instituta, osim u izuzetnim slučajevima kada neki od događaja bude održan u onlajn formatu. Konačan program biće saopšten polaznicima pred početak Zimske škole. Predavanja i simulacije održavaju se na srpskom jeziku, osim „Ostin Pi nedelje“ i pojedinih grupnih oblika rada Instituta, koji će biti na engleskom jeziku. Imajući to u vidu, od polaznika se očekuje aktivno poznavanje engleskog jezika.

Na kraju Zimske škole (27. marta) biće održana završna radionica, na kojoj će polaznici međusobno diskutovati na unapred zadate teme. Tom prilikom će polaznicima koji budu redovno pohađali Zimsku školu (što znači odslušali najmanje 80 odsto njenog programa) biti dodeljeni sertifikati o uspešnom pohađanju Škole. Pre toga će partneri sa „Ostin Pi“ univerziteta polaznicima dodeliti posebne sertifikate o pohađanju njihovog segmenta Škole.

Pohađanje Zimske škole je bez novčane naknade. Zainteresovani kandidati treba da dostave: CV sa najosnovnijim ličnim i akademskim podacima, kratko motivaciono pismo, kao i dokaz o godini studija (skeniranu stranicu indeksa) na e-mail adresu koordinatora Zimske škole: dr Vladimir Trapara, vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs, vtrapara@yahoo.com. Rok za prijavljivanje je sreda, 14. februar 2024. do 12 časova. Broj polaznika je ograničen na 25, koje će komisija Instituta odabrati od prijavljenih kandidata, a na osnovu sadržaja njihovih prijava.

Vest preuzeta sa sajta https://www.fpn.bg.ac.rs/